Download HD - 720p Download Medium Quality - 360p Download Low Quality - 360p Mp3

Cyprus peace talks "It's the last chance for a federation" Mustafa Akinci - BBC News - playtunez.com
Published: 6 days ago By: BBC News

By: BBC NewsPublished: 6 days ago

4, 828 views

47 Likes   10 Dislikes

The most intense effort in over a decade to reunite Cyprus is underway at the UN's offices in Geneva. The country's Greek and Turkish leaders have come together after several failed attempts at reunification. In an exclusive interview, our correspondent Selin Girit has been speaking to the Turkish-Cypriot leader Mustafa Akinci

Please subscribe HERE http://bit.ly/1rbfUog

World In Pictures https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3XGZxi7cBX37n4R0UGJN-TLiQOm7ZTP
Big Hitters https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3XGZxi7cBUME-LUrFkDwFmiEc3jwMXP
Just Good News https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3XGZxi7cBUsYo_P26cjihXLN-k3w246

Dogan Keskinkilic
'Dogan Keskinkilic' 3 hours ago
It will be Peace in Cyprus Very Very Soon my pretend good frends .This time Mehmetcik (Turkish army) want stop.
laga
'laga' 2 days ago
bastard turks
Europe isdying
'Europe isdying' 4 days ago
Erdogan and Boris Mehmet think that moslems can enter the E.U. via Cyprus with negotiations but we in the E.U. believe that we have the military might needed for a military solution to Cyprus....E.U. is strong enough to push all Turks out of Europe...Erdogan is not going to screw us !
Mr Honest
'Mr Honest' 5 days ago
Watch...... 1974 cyprus conflict ambiguous differences between greeks and turks. interesting documentary between all cypriots.
serkan karakan
'serkan karakan' 5 days ago
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! M.Kemal.ATATÜRK
Dustin Tacohands
'Dustin Tacohands' 6 days ago
how can you discuss peace when the Turkish army is on the island ?
latest news
'latest news' 6 days ago
Please registered Likes between news channels
latest news
'latest news' 6 days ago
Please registered Likes between news channels
M-Ray Usa
'M-Ray Usa' 6 days ago
It's divided ethnically since 1963 not 1974
Patryk Wieczorek (moramento22)
I guess the Belgian system is a good inspiration for a multi language country system
Remove Kebab
'Remove Kebab' 6 days ago
you know what to do
Report form

Related Videos